Навяжи на руку свою


Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою
Навяжи на руку свою - картинки фото и изображения
Навяжи на руку свою Навяжи на руку свою ? навяжи на руку свою

Освяти руку свою ударом: viktor_ch


A oili a kralovali s Kristem tisнc let. Болгарская Библия 20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката навяжи на руку свою си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. Croatian Bible 20:4 I vidjeh prijestolja - onima to.

Руку - Симфония для Библии